• Hodiny SJL v I.MEO

    • Každá životná skúsenosť nás niečo naučí...

     Už dlhší čas všetci prežívame zvláštne dni. Dni, ktoré nikdy nikto nečakal a nevedel si predstaviť. Zo dňa na deň sa zatvorili školy. Učitelia a žiaci museli nabehnúť na učenie z domu, ktoré nebolo jednoduché ani pre jednu stranu. A hoci sa už niektoré opatrenia uvoľňujú, školy sú zatvorené - stále. 

     Ako to vnímajú žiaci a ako sa menia ich názory na školu?

     žiak I.MEO – Dalibor Urda

     ...učím sa z domu

     Ak by sa ma niekto pred pár mesiacmi opýtal, či chcem chodiť do školy, alebo sa učiť doma, tak by som bol jednoznačne rozhodnutý pre domáce učenie. No po dvoch mesiacoch, keď učenie z domu prežívame v plnom prúde, uvedomujem si, že to má nevýhody. Je síce pravda, že nemusím každé ráno skoro vstávať a obliekať  si nové oblečenie, nemusím utekať na autobus a ani počúvať v škole učiteľku/učiteľa. To celé je fajn, ale... Nikto nepočítal s tým, a ja už vôbec nie, že to celé, nie len ranné vstávanie, ale dokonca aj počúvanie učiteľov nám začne chýbať. Doma nemáme učiteľov, ktorých treba počúvať a nemusíme sa učiť podľa pravidiel. A to je zle, pretože keď nám mladým niekto nechá „voľnú ruku“, nie vždy to skončí dobre. A už vôbec nie v prípade, keď ide o učenie. Už aj keď sa začnem učiť, tak okolo obeda, po poldňovom prehováraní samého seba, tak keď ma nikto nekontroluje, zvyknem si robiť prestávky. Niekedy to zachádza do extrémov. Päťkrát si odbehnúť pre vodu, alebo trikrát ísť na záchod za pol hodiny nie je úplne normálne. To by v škole nebolo možné a netreba si na to zvykať. Môj deň doma a môj deň, keď som išiel do školy sa dosť líši. Vstávanie o šiestej som vymenil za vstávanie o deviatej, spať som chodieval okolo desiatej, teraz to je aj niečo po polnoci. Pero som vymenil za klávesnicu a hodiny pozerania na tabuľu za hodiny pozerania na monitor. Okrem učenia, keďže som doma, snažím sa pomáhať skoro so všetkým čo sa robí, to tiež zaberie nejaký ten čas. Za dva mesiace som si však vytvoril už svoj režim, od  ktorého sa mi asi nebude chcieť  upúšťať. No napriek všetkému, v škole to bolo lepšie,  jednoznačne sa lepšie naučím látku, ak mi ju učiteľ vysvetlí, ako keď sa ju len preposlanú mám sám doma naučiť. Chýba mi aj kolektív s ktorým ide všetko ľahšie.

    • Oznam pre žiakov končiacich ročníkov III.AK, II.SPS, II.OK

    • Výsledné známky z ústnej, písomnej a praktickej časti záverečnej skúšky je potrebné odkontrolovať a vyjadriť súhlas alebo nesúhlas elektronicky prostredníctvom internetovej žiackej knižky - EDUPAGE do 27. mája 2020 (streda). Návod na potvrdenie súhlasu alebo nesúhlasu nájdete na stránke: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u24/u559&lang_id=2

     Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže po nesúhlase požiadať o vykonanie záverečnej skúšky. Do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti sa príslušná skúška vykoná prezenčne alebo dištančne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).

   • Online KLOKAN
    • Online KLOKAN

    • Milí žiaci, dnes 21.5.2020, Vám prišli na váš e-mail a osobné EduPage konto správy obsahujúce základné informácie o online súťaži Matematický klokan.

     V druhej správe je uvedený kód, prostredníctvom ktorého si vyskúšate prístup k súťaži v čase od 25.5. 2020 do 31.5.2020.

     Tento kód budete znovu potrebovať na prihlásenie sa v deň online súťaže. Na titulnej   stránke súťaže Matematický klokan https://matematickyklokan.sk/ nájdete odkaz ONLINE KLOKAN (teraz tam nie je).

     Súťažíte nasledovne:

     I.MEO a II.MEA vo štvrtok 11.6.2020 v kategórii Kadet O12 v čase od 8.00 do 19.00 hod.

     III.MEA v pondelok 8.6.2020 v kategórii Junior O34 v čase od 8.00 do 19.00 hod..

     Nezabudnite si pripraviť papier, pero, ceruzu a kalkulačku na pomocné výpočty!

     Želáme veľa úspechov!

    • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE

    • Oznam - sociálne štipendium

    • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.

    • Kritériá k prijímaciemu konaniu na denné štúdium pre všetky odbory vzdelávania v školskom roku 2020/2021

    •  

      

     Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov

     organizačná zložka: SOŠ polytechnická

     Kritériá k prijímaciemu konaniu na denné štúdium

     pre všetky odbory vzdelávania v školskom roku 2020/2021

         Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove v súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1.ročníka pre šk. rok 2020/21.

          Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľke školy do  19. mája 2020.

     Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ podáva prihlášku priamo na strednú školu.

     Do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 prijmeme nasledovné počty žiakov v jednotlivých odboroch:.

      

     Viac informácií v prílohe Kriteria_prij.konania_2020-2021_5.5.2020.docx

     alebo na samostatnej podstránke tu.

      

      

    • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE

    • Výsledné známky v predmete internej časti maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ste povinní odkontrolovať a vyjadriť svoj súhlas elektronicky prostredníctvom internetovej žiackej knižky – EDUPAGE  alebo elektronicky – e mailom na adresu: skola@spojenaskolasabinov.sk do 15. mája 2020.

     Zdôrazňujeme vyjadrenie svojho súhlasu prostredníctvom internetovej žiackej knižky – EDUPAGE !!!

     Návod na potvrdenie súhlasu alebo nesúhlasu nájdete na stránke: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u24/u559&lang_id=2

     Ak plnoletý žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky je povinný to písomne oznámiť strednej škole do 15. mája 2020. V takomto prípade bude vykonávať internú maturitnú skúšku v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 a nebude hodnotený administratívnym spôsobom.

    • Hodnotenie TČOZ a PČOZ Maturitnej skúšky

    • Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove určila skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia TČOZ a PČOZ takto:

     Všetky informácie nájdete v originálnej prílohe Skupina_predmetov_pre_MS_a_ZS.docx

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie