• Kompletné kontakty na učiteľov

   • Ing. Miloš Ondrejkovič - riaditeľ školy 

    telefón:051/4880101
    email:milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
    životopis riaditeľa  TU
     
    Ing. Stanislav Mišenko - zástupca pre praktické vyučovanie
    telefón:051/4880114
    email:stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
     
    Ing. Jozef Lukáč - zástupca pre teoretické vyučovanie
    telefón:051/4880103
    email:jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
     
    Ľubomír Calík - majster
    email:lubomir.calik@spojenaskolasabinov.sk
    
    Bc. Alena Durkotová - majsterka
    email:alena.durkotova@spojenaskolasabinov.sk
    
    Ing. Slavomír Franko - učiteľ
    email:slavomir.franko@spojenaskolasabinov.sk
    
    Bc. Slávka Hmeľarová - majsterka
    email:slavka.hmelarova@spojenaskolasabinov.sk
    
    Mgr. Lenka Hoborová - učiteľka
    email:lenka.hoborova@spojenaskolasabinov.sk
    Triedna učiteľka: I.NSD
    
    Daniel Kačer - majster
    email:daniel.kacer@spojenaskolasabinov.sk
    
    Ing. Pavol Kmec
    email:pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: I.STD
    
    Mgr. Jozef Malcovský
    email:jozef.malcovsky@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: II.KTA
    
    Mgr. Marián Malek
    email:marian.malek@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: II.STD
    
    
    Ing. Angelika Marcinková 
    email:angelika.marcinkova@spojenaskolasabinov.sk
    Triedna učiteľka: I.MEO
    
    Milan Matija - majster
    email:milan.matija@spojenaskolasabinov.sk
    
    Ing. Amália Matiová - majsterka 
    email:amalia.matiova@spojenaskolasabinov.sk
    Triedna učiteľka: III.KTA
    
    Mgr. Štefan Matľak - majster
    email:stefan.matlak@spojenaskolasabinov.sk
     
    Mgr. Agnesa Mihaľáková - učiteľka
    email:agnesa.mihalakova@spojenaskolasabinov.sk
    
    Jozef Mihalik - majster
    email:jozef.mihalik@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: I.ESS
    
    Ing. Peter Molčan - učiteľ
    email:peter.molcan@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: I.KTA
    
    Ing. Ľubomír Nastišin
    email:lubomir.nastisin@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: IV.MEA
    
    Ľubomír Ondrejkovič - hlavný majster
    email:lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: I.OK, II.OK
    
    Bc. Marián Palko - majster
    email:marian.palko@spojenaskolasabinov.sk
    
    Ľubomír Sabatula - majster
    email:lubomir.sabatula@spojenaskolasabinov.sk
    
    Mgr. Katarína Skladaná 
    email:katarina.skladana@spojenaskolasabinov.sk
    Triedna učiteľka: III.MEA
    
    Mgr. Milan Smolko - učiteľ
    email:milan.smolko@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: I.NSE
    
    Ing. Ján Šomják 
    email:jan.somjak@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: II.NSD, II.NSE
    
    Mgr. Ján Župa
    email:jan.zupa@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: II.AOK
    
    Michal Bednár - majster
    email:michal.bednar@spojenaskolasabinov.sk
    
    Mgr. Mária Mačeková - majsterka
    email:maria.macekova@spojenaskolasabinov.sk
    
    Gabriela Tkáčová - majsterka
    email:gabriela.tkacova@spojenaskolasabinov.sk
    
    Mgr. Lucia Ladičová, PhD.
    email:lucia.ladicova@spojenaskolasabinov.sk
    Triedna učiteľka: II.MEO
    
    Mgr. Barbora Bednarčíková, PhD. - učiteľka
    email:barbora.pavelova@spojenaskolasabinov.sk 
    
    Ing. Klára Mišková - špeciálna pedagogička, učiteľka
    email:klara.miskova@spojenaskolasabinov.sk 
    
    Ing. Rastislav Perdík - majster
    email:rastislav.perdik@spojenaskolasabinov.sk
    
    Mgr. František Sokyra - učiteľ
    email:františek.sokyra@spojenaskolasabinov.sk
    
    Bc. Mária Sontágová - majsterka
    email:maria.sontagova@spojenaskolasabinov.sk
    Triedna učiteľka: I.POV
    
    Mgr. Miroslav Tutoky - učiteľ
    email:miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
    
    Mgr. Lukáš Višňovský
    email:lukas.visnovsky@spojenaskolasabinov.sk
    Triedny učiteľ: II.POV
  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 101 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Bc. Jana Džačovská, tel.: 051 4880 106 jana.dzacovska@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Počet návštev: 921
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje