• Študijné odbory

    (dĺžka štúdia 4 roky, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list, osvedčenie na elektrotechnickú spôsobilosť )

    mechanik elektrotechnik 2697 K

    •     autoelektronika - absolvent ovláda práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, diagnostike, servise a opravy na elektrotechnických  a elektronických zariadeniach automobilov.

    •     spotrebná technika - absolvent ovláda základné elektronické zariadenia, elektropríslušenstvo spotrebnej elektroniky, údržbu a opravy elektronických prvkov a zariadení elektroniky.

    •     informačné technológie - absolvent ovláda výpočtotechniku, prvky a architektúru počítačových sietí, hardvérové a softvérové vybavenie v počítačových sieťach.

    operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K - duálne vzdelávanie

    Absolvent ovláda a vie organizovať prácu pri ručnom a strojovom spracovaní dreva, vie navrhnúť a posúdiť postupy výroby drevárskych a nábytkárskych výrobkov.

    Učebné odbory

    (dĺžka štúdia 3 roky, absolventi získajú výučný list)

    autoopravár 2487 H (01 - mechanik

    Absolvent môže pracovať samostatne ako živnostník, v automobilovom priemysle a servisných opravovniach. Má praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel.

    kuchár 6445 H

    Absolvent môže pracovať ako živnostník, v potravinárskom priemyslev reštaurných zariadeniach. Pozná zásady uplaovania gastronomických pravidiel pre prípravu pokrmov domácej a zahraničnej kuchyne.

     

    technicko-administratívny pracovník 6475 H 

    Absolvent ovláda obchodnú korešpondenciu, ekonomické princípy riadenia firmy a základy účtovníctva. Odbor je vhodný najmä pre dievčatá.

      obrábač kovov 2433 H

    Absolvent  môže pracovať samostatne ako živnostník v strojárenskom priemysle, má praktické zručnosti potrebné pre obrábanie technických materiálov.

    Nižšie stredné odborné vzdelanie

    (dĺžka štúdia 2 roky, absolventi získajú vysvedčenie o ukončení štúdia)

    obrábanie kovov 2477 F

    Absolvent vie vykonávať jednoduché práce pri obsluhe strojov pre strojárenský priemysel.

    potravinárska výroba 2982 F

    Absolvent vie vykonávať jednoduché a pomocné práce v potravinárskej výrobe.

    stavebná výroba 3686 F

    Absolvent vie vykonávať základné stavebné práce v stavebnej výrobe.

    spracúvanie dreva 3383 F

    Absolvent vie vykonávať jednoduché práce pri spracovaní dreva.

    Žiaci majú možnosť absolvovať Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania.

    (dĺžka štúdia 2 roky, absolventi získajú maturitné vysvedčenie)

     

    Nadstavbové štúdium

    dopravná prevádzka 3757 L

    Absolvent môže nájsť uplatnenie v  dopravných službách a  v  zasielateľských organizáciách v cestnej doprave.

    drevárska a nábytkárska výroba 3347 L

    Absolvent môže nájsť uplatnenie v drevárskej, nábytkárskej a čalúnnickej výrobe.

    spoločné stravovanie 6421 L

    Absolvent môže nájsť uplatnenie v spoločnom stravovaní, v hotelových a ubytovacích zariadeniach.

     strojárstvo - obrábanie materiálov 2414 L02

     

    Nadväzujúce formy štúdia pomaturitné

     

    mechanik elektrotechnik 2697 N   

    - škola ponúka pomaturitné štúdium v tomto odbore so zameraním na silnoprúdotechniku.

    Duálne vzdelávanie

    je systém odborného  vzdelávania a prípravy, ktorý sa vyznačuje výkonom praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.

    obrábač kovov 2433 H

    Absolvent okrem práce na konvenčných strojoch, pozná aj základné princípy nekonvenčných technológií. Môže sa uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie a tiež pri obsluhe CNC strojov. Pozná základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve, základné druhy materiálov používaných v strojárstve, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje, technickú dokumentáciu, normy, predpisy a technické požiadavky.

    Škola má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní s firmami

    GOHR, s. r. o., Vký Šariš a GIM-S, s. r. o. Ľubotice.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie