• O nás

    • Pár slov o škole

     Spojená škola v Sabinove má z dlhodobého hľadiska nezastupiteľné miesto v príprave kvalifikovaných pracovníkov pre elektrotechnický, drevospracujúci a strojárenský priemysel. Zároveň úspešne zabezpečuje vzdelávanie v  oblasti gastronómie a administratívy v regióne Šariša a Hornej Torysy. Počas 63 – ročnej histórie vychovala škola viac ako 8 200 absolventov v učebných odboroch a okolo 3 600 absolventov v študijných odborov.

     Kvalitnú prípravu študentov pre uplatniteľnosť na trhu práce doma i v zahraničí zabezpečujú skúsení učitelia a majstri odborného výcviku. Neustála modernizácia materiálno-technického vybavenia školy a zapájanie sa do rôznych projektov predstavujú dôležitú konkurenčnú výhodu na trhu stredných škôl. Absolventi Spojenej školy v Sabinove získavajú jej úspešným ukončením maturitné vysvedčenie, resp. výučný list.

      

     Aktuálne informácie a kontakty k duálnemu vzdelávaniu pre školský rok 2022/2023:

     Duálne vzdelávanie je systém odborného  vzdelávania a prípravy, ktorý sa vyznačuje výkonom praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

     Ing. Andrea Ondová - regionálny koordinátor pre  Prešovský kraj

     (Štátny inštitút odborného vzdelávania)

     email:andrea.ondova@siov.sk

     telefón:+421 948 001 610

     www.siov.sk

     Mgr. Lucia Priputenová - koordinátor pre Prešovský kraj

     email:lucia.priputenova@siov.sk

     telefón:+421 915 541 694

     www.dualnysystem.sk

      

     Naša škola v rámci duálneho vzdelávania má spoluprácu s týmito firmami:

     Sanas, a.s.

     Ing. Radoslav Lipjanec

     výrobný riaditeľ

     email:radoslav.lipjanec@sanas.sk

     telefón:+421 915 909 498

     www.sanas.sk

     ZTS Sabinov

     http://www.ztssabinov.sk/sk/content/dualne-vzdelavanie

     Reštaurácia Zelený Strom,

     Murgašova 1153/15, 083 01 Sabinov

     email: info@zelenystrom.sk,

     telefón: +421 919 160 298

     www.zelenystrom.sk

     GOHR

     Výroba oceľových konštrukcií

     https://www.gohr.sk/

     GIM-S

     Partner pre komplexné riešenia

     http://www.gims.sk/

     KODA Slowakei, s.r.o. Sabinovská 37, Veľký Šariš

     SH Slowakei, s.r.o. Sabinovská 37, Veľký Šariš

     SLER, s.r.o. Strojnícka 11J/14215, 08006 Prešov

     Všetko pre strojárstvo

     https://www.sler.sk/

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov Slovakia
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 101 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 108
   • Mgr. Milan Smolko milan.smolko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Bc. Jana Džačovská, tel.: 051 4880 106 jana.dzacovska@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
 • Počet návštev: 4731
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje