• Spojená škola, SNP 16, Sabinov

    organizačné zložky: SOŠ polytechnická a OA

     

    Organizácia školského roka 2019/2020

     

    A. Prvý polrok:

    začiatok:  1. septembra 2019
    vyučovanie začína:  2. septembra 2019 (pondelok)
    vyučovanie podľa RH:  3. septembra 2019 (utorok)
    koniec I. polroku:  31. januára 2020 (piatok)

    B. Druhý polrok:

    začiatok: 4. februára 2020 (utorok)
    koniec: pre I. ročník a II. ročník UO a ŠO, III. ročník ŠO: 30. júna 2020 (utorok)
    koniec: pre triedy IV.MEA, II.NSD, II.NSE15. mája 2020 (piatok)
    koniec: pre II. ročníky F odbory a III. ročník UO: 12. júna 2020 (piatok)

     

     II. Prázdniny

    jesenné:             začiatok: 30. októbra 2019 (streda)
                               koniec : 31. októbra 2019 (štvrtok)
                               vyučovanie sa začína: 4. novembra 2019 (pondelok)

     vianočné:         začiatok: 23. decembra 2019 (pondelok)
                               koniec: 7. januára 2020 (utorok)
                               vyučovanie sa začína: 08. januára 2020 (streda)

     polročné:          začiatok: 3. februára 2020 (pondelok) 
                                 vyučovanie sa začína: 4. februára 2020 (utorok)

     jarné:                začiatok: 02. marca 2020 (pondelok)
                               koniec: 06. marca 2020 (piatok)
                               vyučovanie sa začína: 09. marca 2020 (pondelok)

     veľkonočné:     začiatok: 09. apríla 2020 (štvrtok)
                               koniec: 14. apríla 2020 (utorok)
                               vyučovanie sa začína: 15. apríla 2020 (streda)

    letné:                 začiatok: 1. júla 2020 (streda)
                                koniec: 31. augusta 2020 (pondelok)
                                vyučovanie sa začína: 2. septembra 2020 (streda)

     

    III. Pracovné voľno

    1. máj 2020 (piatok)
    8. máj 2020 (piatok)

     

    IV. Maturitná skúška 2020:

    IV.MEA, II.NSD, II.NSE (prihlásenie do 31.10.2019)

    1. externá časť a písomná forma internej časti zo SJL  17. marec 2020 (utorok)
    2. externá časť a písomná forma internej časti z CJ  18. marec 2020 (streda)
    3. externá časť z matematiky 19. marec 2020 (štvrtok)

    Náhradný termín  EČMS a PFIČ MS: 31. marec – 03. apríl 2020

    Praktická časť MS: 5. - 6.máj 2020 (utorok, streda)

    klasifikácia II. polrok: 14. máj 2020 (štvrtok) – hodnotiaca porada
    koniec II. polroka: 15. máj 2020 (piatok)
    študijné voľno: 18. máj – 22. máj 2020

    Ústna časť MS: 25. máj – 29. máj 2020

    Opravné termíny externej časti a PFIČ MS 2018/19 : 3. september – 6. september 2019

    Opravné termíny externej časti a PFIČ MS 2019/20 : 3. september – 8. september 2020

     

    V. Záverečné skúšky 2020:

    UO:  III. AK + Skrátené štúdium, II.SPS, II.OK

    klasifikácia II. polrok: 11. jún 2020 (štvrtok) – hodnotiaca porada
    koniec II. polroka: 12. jún 2020 (piatok)
    študijné voľno: 15. - 17. jún 2020 (pondelok - streda)

    písomná časť ZS: 18. jún 2020 (štvrtok)
    praktická časť ZS: 19. jún 2020 (piatok)
    ústna časť ZS: 22. jún 2020 (pondelok)

      

    VI. Pedagogická rada:

    Úvodná pedagogická rada : 11.09.2019 (streda)

    I. Q:  20.11.2019 (streda)
    I. polrok : 29.01.2020 (streda)
    III. Q: 25.03.2020 (streda)
    II. polrok:  24.06.2020 (streda)

    VII. Rodičovské združenie:

    1.    20.11.2019 (streda) – triedne aktívy
    2.    22.01.2020 (streda) – individuálne konzultácie
    3.    25.03.2020 (streda) – individuálne konzultácie
    4.    10.06.2020 (streda) – individuálne konzultácie

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie