• Novinky

   • "Aby knihy nezapadli prachom"
   • 21. 1. 2022
   • Aby knihy nezapadli prachom, aby sme ich čítali, aby sme o príbehoch z nich rozpávali,
    aby sme poznávali nepoznané, aby sme sa rozvíjali, ďalej posúvali a tvorili... knihy sme s p. uč. Ladičovou prečítali, tvorivo k ním pristúpili a plagáty vytvorili.

    Plagát poskytuje stručné, ale pútavé informácie.
    Jeho účelom je zaujať, presvedčiť - je to istá forma reklamy a propagácie.
    Veríme, že takéto plagáty sme vytvorili aj my, že poslúžia i ďalším žiakom školy a že vedomosti, ktoré sme získali budeme ďalej prehĺbovať.
    žiaci II.MEO a III.MEO

   • "Aby knihy nezapadli prachom": viac
   • "Poeti"
   • 21. 1. 2022
   • Aj na našej škole máme "malých poetov", ktorí sa pravidelne zapájajú do rôznych školských i celoslovenských literárnych súťaží.
    Ani tento krát sme nevynechali príležitosť a básne Adama Mišenka sme poslali do súťaže Poetická Ľubovňa.
    V súťaží mu držíme prsty a prajeme mu veľa tvorivých dní.

   • "Poeti": viac
   • Oznam
   • 18. 1. 2022
   • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy zo dňa 18. 01. 2022 prechádza od 19. 01. 2022 do 28. 01. 2022 trieda I.MEO z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 na dištančnú formu vyučovania.

   • Oznam: viac
   • Európsky deň jazykov 2022 – Súťaž v tvorbe dizajnu na tričko
   • 18. 1. 2022
   • Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlásilo súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2022, do ktorej sme sa mohli zapojiť do 31. decembra 2021. Našou úlohou bolo vytvoriť dizajn trička, ktoré by jednoduchým, ale pritom výstižným spôsobom prezentovalo myšlienku Európskeho dňa jazykov 2022. Súčasťou našej práce bolo aj v krátkosti vysvetliť, čo nás viedlo k vytvoreniu konkrétneho dizajnu, aká je hlavná myšlienka, ktorú sme sa prostredníctvom nášho nákresu pokúsili vyjadriť. Za kreatívne nápady vďačíme hlavne N. Fabuľovi (II. MEO), S. Giňovej (I. NRS), ako aj technickej a kreatívnej podpore zo strany našich kolegov: M. Tutokymu, R. Perdíkovi a A. Marcinkovej.

   • Európsky deň jazykov 2022 – Súťaž v tvorbe dizajnu na tričko: viac
   • Návšteva z fínskej výrobnej spoločnosti
   • 17. 1. 2022
   • Vo štvrtok, 13.1.2022, k nám zavítala návšteva z fínskej výrobnej spoločnosti, MSK Matec Slovakia, s. r. o., ktorej sa zúčastnilo aj vedenie mesta Sabinov a odborníci na duálne vzdelávanie.

    Hlavným účelom návštevy bol prejavený záujem o duálne vzdelávanie a diskusia o možnostiach budúcej spolupráce medzi firmou MSK Matec, Slovakia, s. r. o. a Spojenou školou, SNP 16 v Sabinove.

   • Návšteva z fínskej výrobnej spoločnosti: viac
   • Oznam
   • 7. 1. 2022
   • Oznamujeme žiakom školy, že nástup do školy po Vianočných prázdninách je 10.1.2022 (pondelok). Žiadame zákonných zástupcov neplnoletých žiakov a plnoletých žiakov, aby pri nástupe do školy predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie je možné predložiť písomne pri vstupe do školy, alebo elektronicky na EDUPAGE.

   • Oznam: viac
   • Mechanik - elektrotechnik
   • Moderné prístrojové vybavenie
   • Autoelektronik
   • Šport nás baví
   • Autoopravár JUNIOR 2019
   • Autoopravár - mechanik
   • Technicko - administratívny pracovník
   • Kuchár
   • Záverečné skúšky
   • PLC systémy SIEMENS
   • PLC systémy SIEMENS
   • Zváračska škola a kurzy
   • Teoretické vyučovanie
   • Vlastná knižnica
   • PENTAPOLITANA 2019
   • PENTAPOLITANA 2019
   • Kurzy plávania
   • Bazén v areáli školy
   • Stolárska dielňa
   • Priemyselný robot ABB
   • Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
    Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgraniczny
    Číslo projektu / Nr projektu:
    PLSK 03.01.00-18-0186/18
   • Priemyselný robot ABB
   • Priateľské prostredie
   • Kvalitné vzdelanie v tvojom meste
   • Medzinárodné projekty
 • Projekty

  • progeCAD Professional
  • Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
  • Spojená škola, SNP 16, Sabinov
  • Prihlásenie

 • Zvonenia

  Utorok 25. 1. 2022
   • Kontakty

    • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
    • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
    • 051/4880 100
    • SNP 16, 083 01 Sabinov
    • 42383153
    • 2024130460 , nie sme platcami DPH
    • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
    • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 101 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
    • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
    • Bc. Jana Džačovská, tel.: 051 4880 106 jana.dzacovska@spojenaskolasabinov.sk
    • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
    • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
  • Počet návštev: 896526
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje