• Spojená škola, SNP 16, Sabinov - odborné zložky: Stredná odborná škola polytechnická a Obchodná akadémia
   • Dielne praktického vyučovania
   • Vitajte na stránke Spojenej školy, SNP 16, Sabinov
   • Kvalitné vzdelanie v tvojom meste - Spojená škola, SNP 16 , Sabinov
 • Novinky

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
   • 1. 7. 2020
   • spojené s odovzdávaním vysvedčení a ocenení žiakov školy.

   • viac
   • Aktuálny oznam pre študentov
   • 17. 6. 2020
   • viac
   • Oznam - sociálne štipendium
   • 18. 6. 2020
   • viac
   • Matematický klokan
   • 11. 6. 2020
   • Dnes prebieha súťaž, Matematický klokan, online v kategórii O12. Chlapci, aj Vám držíme palce!

   • viac
   • Oznámenie o II. kole prijímacieho konania do prvého ročníka šk. roku 2020/2021
   • 9. 6. 2020
   • Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 4. 1 Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020, ktoré vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest v ďalšom termíne pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 2020/21 v týchto odboroch:

   • viac
   • Matematický klokan
   • 8. 6. 2020
   • Dnes prebieha súťaž, Matematický klokan, online v kategórii O34. Chlapci, držíme Vám palce!

   • viac
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
   • 4. 6. 2020
   • viac
   • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
   • 2. 6. 2020
   • viac
   • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
   • 29. 5. 2020
   • Cieľom tohto prieskumu je zistiť povedomie o fungovaní žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) na stredných školách v Prešovskom kraji.

    Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, preto budeme vďační, ak sa pridáte. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 min. Môže ho vyplniť každý študent a pedagóg strednej školy v Prešovskom kraji do 30.6.2020.Link na dotazník: https://bit.ly/2XaeN04

   • viac
   • Mechanik - elektrotechnik
   • Moderné prístrojové vybavenie
   • Autoelektronik
   • Šport nás baví
   • Autoopravár JUNIOR 2019
   • Autoopravár - mechanik
   • Technicko - administratívny pracovník
   • Kuchár
   • Záverečné skúšky
   • PLC systémy SIEMENS
   • PLC systémy SIEMENS
   • Zváračska škola a kurzy
   • Teoretické vyučovanie
   • Vlastná knižnica
   • PENTAPOLITANA 2019
   • PENTAPOLITANA 2019
   • Kurzy plávania
   • Bazén v areáli školy
   • Stolárska dielňa
   • Priemyselný robot ABB
   • Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
    Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgraniczny
    Číslo projektu / Nr projektu:
    PLSK 03.01.00-18-0186/18
   • Priemyselný robot ABB
   • Priateľské prostredie
   • Kvalitné vzdelanie v tvojom meste
   • Medzinárodné projekty
 • Projekty

  • progeCAD Professional
  • Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
  • Spojená škola, SNP 16, Sabinov
  • Prihlásenie

 • Zvonenia

  Sobota 15. 8. 2020
   • Kontakty

    • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
    • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
    • 051/4880 100
    • SNP 16, 083 01 Sabinov
    • 42383153
    • 2024130460 , nie sme platcami DPH
    • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
    • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
    • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
    • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
    • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
    • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
  • Počet návštev: 2407699
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
   • Aktuálny oznam pre študentov
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
   • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
   • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
   • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
   • Oznam - sociálne štipendium
   • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
   • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie