Novinky

    • "Aby knihy nezapadli prachom"

    • Aby knihy nezapadli prachom, aby sme ich čítali, aby sme o príbehoch z nich rozpávali,
     aby sme poznávali nepoznané, aby sme sa rozvíjali, ďalej posúvali a tvorili... knihy sme s p. uč. Ladičovou prečítali, tvorivo k ním pristúpili a plagáty vytvorili.
      

     Plagát poskytuje stručné, ale pútavé informácie.
     Jeho účelom je zaujať, presvedčiť - je to istá forma reklamy a propagácie.
     Veríme, že takéto plagáty sme vytvorili aj my, že poslúžia i ďalším žiakom školy a že vedomosti, ktoré sme získali budeme ďalej prehĺbovať.
     žiaci II.MEO a III.MEO

    • "Poeti"

    • Aj na našej škole máme "malých poetov", ktorí sa pravidelne zapájajú do rôznych školských i celoslovenských literárnych súťaží.
     Ani tento krát sme nevynechali príležitosť a básne Adama Mišenka sme poslali do súťaže Poetická Ľubovňa.
     V súťaží mu držíme prsty a prajeme mu veľa tvorivých dní.

    • Oznam

    • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy zo dňa 18. 01. 2022 prechádza od 19. 01. 2022 do 28. 01. 2022 trieda I.MEO z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 na dištančnú formu vyučovania.

    • Európsky deň jazykov 2022 – Súťaž v tvorbe dizajnu na tričko

    • Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlásilo súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2022, do ktorej sme sa mohli zapojiť do 31. decembra  2021. Našou úlohou bolo vytvoriť dizajn trička, ktoré by jednoduchým, ale pritom výstižným spôsobom prezentovalo myšlienku Európskeho dňa jazykov 2022.  Súčasťou našej práce bolo aj v krátkosti vysvetliť, čo nás viedlo k vytvoreniu konkrétneho dizajnu, aká je hlavná myšlienka, ktorú sme sa prostredníctvom nášho nákresu pokúsili vyjadriť.  Za kreatívne nápady vďačíme hlavne N. Fabuľovi (II. MEO), S. Giňovej (I. NRS), ako aj technickej a kreatívnej podpore zo strany našich kolegov:      M. Tutokymu,  R. Perdíkovi  a A. Marcinkovej.   

    • Návšteva z fínskej výrobnej spoločnosti

    • Vo štvrtok, 13.1.2022, k nám zavítala návšteva z fínskej výrobnej spoločnosti, MSK Matec Slovakia, s. r. o., ktorej sa zúčastnilo aj vedenie mesta Sabinov a odborníci na duálne vzdelávanie.

     Hlavným účelom návštevy bol prejavený záujem o duálne vzdelávanie a diskusia o možnostiach budúcej spolupráce medzi firmou MSK Matec, Slovakia, s. r. o. a Spojenou školou, SNP 16 v Sabinove.

    • Oznam

    • Oznamujeme žiakom školy, že nástup do školy po Vianočných prázdninách je 10.1.2022 (pondelok). Žiadame zákonných zástupcov neplnoletých žiakov a plnoletých žiakov, aby pri nástupe do školy predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie je možné predložiť písomne pri vstupe do školy, alebo elektronicky na EDUPAGE.

    • Smútočné oznámenie

    • V čase, keď sme sa mali tešiť na najkrajšie sviatky roka, nás zastihla veľmi smutná správa. Navždy nás opustil náš kolega, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou školského kolektívu viac než 30 rokov. Chlap, ktorého srdce bilo v prvom rade pre rodinu, ale hneď na druhom mieste to bola naša škola. 

      Stopy jeho aktivít  sú viditeľné  všade a budú ešte dlho. Únikom z nemilosrdnej reality osobného života bola  snaha   pracovať pre školu  a pozdvihnúť  jej úroveň  čo najvyššie. Pri napĺňaní svojich predstáv  sa nevzdával ani vtedy, keď vedel, že za to bude musieť priniesť určitú obeť.  Vízie, ktoré mal a ktoré presahovali krátkodobú budúcnosť,  nám jeho odchodom budú  chýbať. Ostáva  už len spomienka – pre školu tá najlepšia. Ďakujeme Vám, pán Ľubomír Ondrejkovič. Za všetko, čo ste pre nás a našu školu urobili.  Česť Vašej pamiatke!

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 101 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Bc. Jana Džačovská, tel.: 051 4880 106 jana.dzacovska@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Počet návštev: 24882
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje