Novinky

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mária Futejová Rozvrh
Riaditeľka
maria.futejova@spojenaskolasabinov.sk
 
 
Ing. Miloš Ondrejkovič Rozvrh
Zástupca pre teoretické vyučovanie
milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
 
 
Ing. Stanislav Mišenko Rozvrh
Zástupca pre praktické vyučovanie
stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
 
 
Ľubomír Ondrejkovič Rozvrh
Hlavný majster
lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
 
 
Ing. František Ferenc Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Slavomír Franko Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Hoborová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Pavol Kmec Rozvrh
Učiteľ
pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
 
 
Ing. Jozef Lukáč Rozvrh
Učiteľ
jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
 
 
Mgr. Jozef Malcovský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Marián Malek Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Angelika Marcinková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Agnesa Mihaľáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Peter Molčan Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľubomír Nastišin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Skladaná Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alexander Starega Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ján Šomják Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Valéria Talarovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Tarasovičová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Miroslav Tutoky Rozvrh
Učiteľ
mirotutoky@gmail.com
 
 
Mgr. Lukáš Višňovský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Župa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ľubomír Calík Rozvrh
Majster
 
 
Alena Durkotová Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Slavomír Franko Majster
 
 
Bc. Slávka Hmeľarová Rozvrh
Majsterka
 
 
Daniel Kačer Rozvrh
Majster
 
 
Milan Matija Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Amália Matiová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Štefan Matľak Rozvrh
Majster
 
 
Jozef Mihalik Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Marián Palko Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Rastislav Perdík Rozvrh
Majster
 
 
Ľubomír Sabatula Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Milan Smolko Rozvrh
Majster

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov
    SNP 16, 083 01 Sabinov
  • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty