• Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

    • spojené s odovzdávaním vysvedčení a ocenení žiakov školy.

    • Aktuálny oznam pre študentov

    • Oznam - sociálne štipendium

    • Matematický klokan

    • Dnes prebieha súťaž, Matematický klokan, online v kategórii O12. Chlapci, aj Vám držíme palce!

    • Oznámenie o II. kole prijímacieho konania do prvého ročníka šk. roku 2020/2021

    • Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 4. 1 Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020, ktoré vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest v ďalšom termíne pre žiakov,  ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 2020/21 v týchto odboroch:

     Číslo odboru       Názov odboru                                   Počet voľných miest

     3341 K 00    operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           7

     6475 H 00    technicko administratívny pracovník                      5

     2487 H 01    autoopravár mechanik                                                 4

     2433 H 00    obrábač kovov                                                                 5

     6445 H 00     kuchár                                                                               3

     3383 F 00     spracovanie dreva                                                          11

     2982 F 00     potravinárska výroba                                                    10

      

     Prijímacie skúšky sa prezenčne konať nebudú, prijímacie konanie sa uskutoční administratívne.

     Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na adresu: Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov najneskôr do 19. júna 2020 (piatok).

     Výsledky prijímacieho konania v ďalšom termíne budú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy www.sossb.edupage.org  najneskôr 23. júna 2020.      

     Sabinov, 9. júna 2020                                                                   

                                                                                                        Mgr. Mária Futejová, riaditeľka školy

    • Matematický klokan

    • Dnes prebieha súťaž, Matematický klokan, online v kategórii O34. Chlapci, držíme Vám palce!

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení

    • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení

    • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji

    • Cieľom tohto prieskumu je zistiť povedomie o fungovaní žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) na stredných školách v Prešovskom kraji.

     Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, preto budeme vďační, ak sa pridáte. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 min. Môže ho vyplniť každý študent a pedagóg strednej školy v Prešovskom kraji do 30.6.2020.Link na dotazník: https://bit.ly/2XaeN04

    • Spôsob predĺženia platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok 2020/2021.

    • Keďže žiaci nie sú na školách, je objednávanie známok pre žiakov ktorý preukaz už majú zjednodušené tak, že od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez  e-shop priamo s doručením domov -

     https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

     Od druhej polovice augusta bude možné objednať známky opäť aj cez školy, budeme Vás o tom včas informovať. Oznam platí iba pre pre majiteľov ISIC karty!

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie