Novinky

Oznámenia a dokumenty na stiahnutie

DOKUMENTY

OZNÁMENIA A VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONÚK

 

O.V.S. - prenájom majetku – Spojená škola, SNP 16, Sabinov

informácii nájdete v prílohe O.V.S._oznam_.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

(prílohy *.pdf)

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PRÍLOHY
Správa o výsledkoch a podmienkach vvč SŠ za šk. rok 2017/2018 Sprava_o_VaV_cinnosti_2017-18__Spojena_skola__Sabinov.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach vvč SŠ za šk. rok 2016/2017 Sprava_o_V-V_cinnosti_16-17_Spojena_skola_Sabinov.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach vvč SŠ za šk. rok 2015/2016 Sprava_o_V-V_cinnosti_15-16_Spojena_skola_Sabinov.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach vvč SŠ za šk. rok 2014/2015 sprava_14-15_spojen_kola.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach vvč  OA za šk. rok 2013/2014 sprava_o_vv_cinnosti_13-14_oa.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach vvč  SOŠ za šk. rok 2013/2014 sprava_o_vv_cinnosti_13-14_sos.pdf

 

 

Súhrnné správy o zákazkach nad 1000 EUR

(prílohy *.pdf)

ROK PRÍLOHY ( pdf)
   
Rok 2016 (10-12) Rok_2016_10-12.pdf
Rok 2016 (7-9) Rok_2016_07-09.pdf
Rok 2016 (4- 6) rok_2016_04-06.pdf
Rok 2016 (1-3) rok_2016_01-03.pdf
Rok 2015 (10-12) rok_2015_10-12.pdf
Rok 2015 (7-9) rok_2015_7-9.pdf

Rok 2015 (4- 6)

rok_2015_4-6.pdf
Rok 2015 (1-3) rok_2015_1-3.pdf

Rok 2014 (10-12)

rok_2014_10-12.pdf
Rok 2014 (7-9) rok_2014_7-9.pdf
Rok 2014 (4- 6) rok_2014_4-6.pdf
Rok 2014 (1-3) rok_2014_1-3.pdf

 

OZNÁMENIA

O.V.S. - prenájom majetku – Spojená škola, SNP 16, Sabinov

informácii nájdete v prílohe O.V.S._oznam_.pdf

 

ZVEREJNENÉ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY NÁJDETE NA  WEB STRÁNKE ( klikni na odkaz )

( modul FAKTÚR  a OBJEDNÁVOK  aktuálne  modernizujeme  od 27.9.2018 - 31.12.2018).

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov
    SNP 16, 083 01 Sabinov
  • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty