• Zoznam predmetov

  • Skratky predmetov 

  • TDG
  • Technická diagnostika
  • TCK
  • Technické kreslenie
  • HWW
  • Technické vybavenie počítačov
  • TEA
  • Technika administratívy
  • TEP
  • Technika prevádzky
  • TEC
  • Technológia
  • TCF
  • Technológia frézovania
  • TLB
  • Technológia obrábania
  • TOA
  • Technológia opráv automobilov
  • TIS
  • Technológia sústruženia
  • TIA
  • Technológia vŕtania
  • TSV
  • Telesná a športová výchova
  • TČOZ
  • Teoretická časť odbornej zložky
  • TVZ
  • Tovaroznalectvo
  • TRP
  • Tradičné poľnohospodárstvo
  • TRA
  • Traktory a automobili
  • TUV
  • Turistika na vidieku
  • UPX
  • Učebná prax
  • UCT
  • Účtovníctvo
  • UAS
  • Účtovníctvo a štatistika
  • MEU
  • Úvod do makroekonómie
  • USP
  • Úvod do sveta práce
  • VCE
  • Včelárstvo
  • VPD
  • Výchova k podnikaniu
  • VRI
  • Výpočtová a riadiaca technika
  • VYT
  • Výpočtová technika
  • VT2
  • Výpočtová technika II.
  • VBN
  • Výrobné zariadenia
  • VYU
  • Využitie elektrickej energie
  • VZI
  • Výživa a zdravie
  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie