• Zoznam predmetov

  • Skratky predmetov 

  • SWW
  • Programové vybavenie počítačov
  • PSD
  • Psychológia predaja
  • RAD
  • Rádioelektronika
  • RAS
  • Rastlinná výroba
  • REG
  • Regionálna gastronómia
  • RVE
  • Rozvod a využitie elektrickej energie
  • RUJ
  • Ruský jazyk
  • SAJ
  • Seminár z anglického jazyka
  • SEM
  • Seminár z matematiky
  • SNJ
  • Seminár z nemeckého jazyka
  • SUJ
  • Seminár z ruského jazyka
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • SVA
  • Služby v agroturistike
  • SLK
  • Sociálna komunikácia
  • KMM
  • Spoločenská komunikácia
  • SPS
  • Spoločenskovedný seminár
  • SNI
  • Spotrebná technika
  • SAC
  • Spracovanie mäsa
  • SPV
  • Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov
  • SPD
  • Spracúvanie dreva
  • SPR
  • Správanie
  • STV
  • Stavebná výroba
  • STO
  • Stolovanie
  • STT
  • Strojárska technológia
  • STZ
  • Stroje a zariadenia
  • STN
  • Strojníctvo
  • SUP
  • Súčiastky prístrojov
  • SPO
  • Špeciálna obsluha
  • SPW
  • Špeciálne stroje
  • STA
  • Štatistika
  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie