• Slávnostné otvorenie

    • Slávnostné otvorenie projektu Interreg 6.9.2019 v Krosne

     Otvorenie projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti  v Krosne. 

     Fotogaléria

    • Kurz 3.10.2019 - 5.10.2019 v Sabinove

     Naučiť žiakov a majstrov z Poľska pripravovať slovenské regionálne bryndzové halušky

     a spoznávať kultúru a jazyk regiónu

      

     Kurz  4.11.2019 - 8.11.2019 v  Sabinove

     prvá etapa školenia programovania PLC pre pedagógov

     Meranie a kontrola emisií

     Školenie v rámci programu Interreg "Naučiť žiakov a majstrov z Poľska meranie a kontrola emisií pomocou diagnostického prístroja BA 250- BOSCH".

     12.11.2019 - 14.11.2019 v Sabinove.

     Všeobecný kurz poľského jazyka

     Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti -P2- "PLSK.03.01.00-18-0186/18

     Barmanský a baristický kurz

     Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti -P2- "PLSK.03.01.00-18-0186/18

     22.11.2019-23.11.2019

     Kurz -slovenské regionálne jedlo mačanka a pagáče

     Programovanie PLC pre žiakov

     Someliérsky kurz pre pedagógov

     Vzdelávací zájazd - DANUBIUS  GASTRO- Incheba Bratislava

     Barmanský a baristický kurz pre žiakov

     Slovenské regionálne jedlá - holúbky

     Programovanie PLC pre pedagógov

     Somelérsky kurz pre žiakov

     Carvingový kurz pre žiakov

     programovanie PLC pre žiakov LEVEL1

      

     Zoznam všetkých kurzov realizovaných v partnerskej škole  Interreg Polska-Słowacja

      

   • Realizovaný projekt

     • Interreg 2019-2021
       •  
         • Názov projektu / Nazwa projektu:

          Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti

          Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym 

           

          Číslo projektu / Nr projektu:

          PLSK 03.01.00-18-0186/18

           

          Program / Program:

          Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 

          Spolufinancovanie / Źródło współfinansowania:

          Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

         •  

          Dátum uzatvorenia dohody o financovaní projektu / Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:

          26.08.2019

           

          Vedúci partner / Partner wiodący: (P1)

          KROŚNIEŃ DISTRICT (PL)

          Bieszczadzka 1 , 38 – 400 Krosno

          http://www.krosno.pl

           

          Partner / Partner: (P2)

          SPOJENÁ ŠKOLA (SK)

          SNP č.16, 083 01 Sabinov

          https://sossb.edupage.org/

         • Všetky podrobnosti projektu nájdete na linke tu 

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie