Novinky

 • Pripravujeme - Deň otvorených dverí

  29. novembra 2018

 • Zmierenie tour

  (umelecká akcia)

 • OK stolný tenis

  Získali sme 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise. Blahoželáme víťazom!

 • Silná ruka

 • Študentská kvapka krvi

  ...nevyhovárali sme sa a darovali sme krv! (dobrovoľní darcovia: Kišeľa, Duda, Marton, Spišiak, Varga, Sontág, Gladiš, Hudák, Nedeliak, Šoltýs, Goliáš, Hrabčáková, Polak, Duždová, Chovanec)

 • Na nový level

  Milí študenti, rodičia a priatelia našej školy, zatiaľ v hlasovaní Na nový level sme na  88.- 89. mieste. Prosíme, hlasujte! (htts://nanovylevel.skĎakujeme za každý váš hlas.

 • Prednáška

  .

  Dnešná prednáška pre žiakov s psychologičkou Mgr. Zajacovou o závislostiach. Za organizáciu ďakujeme Mgr. Angelovičovi - výchovnému poradcovi školy.

 • Oznam pre rodičov

 • Deň pomoci deťom

  9. november sa stal Dňom pomoci deťom, počas ktorého sme mohli prispieť peňažnou sumou a pomôcť tak deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie. Tento deň je súčasťou celoročnej verejnej zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Ďakujeme všetkým za príspevok a osobitne dobrovoľníkom M. Hrabčákovej, S. Andraščíkovi, R. Polákovi, M. Chovancovi, M. Falatovi a R. Molčanovi.

 • O nás

  - študijné odbory , učebné odbory, nadväzujúce formy štúdia - nadstavbové, pomaturitné, skrátené ( denné a externé).

 • Hodnotový systém

  Dnes (8.11.2018) sa žiaci III.MEA zúčastnili na prednáške na tému Hodnotový systém, ktorú pre nich pripravila riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Richmanová-Fabišíková. Formou skupinovej práce žiaci zhodnotili klady a zápory štúdia na strednej škole, ktoré boli základom ďalšieho zvýšenia motivácie žiakov k učeniu.

 • Škola v knižnici

 • Čitateľský maratón

  Žiaci I.MEA sa 6.11.2018 aktívne a najmä s úsmevom zapojili do Sabinovského čitateľského maratónu, ktorý organizovali MsKS v Sabinove a  Mestská knižnica v Sabinove s témou Čítanie z knihy našich najbližších susedov.

 • OK futsal

  Získali sme 1. miesto v OK vo futsale a postup na KK. Blahoželáme!

 • Burza práce a informácií

  (výstava)

  Naša škola sa zúčastnila na Burze práce a informácií 8. novembra 2018 v Prešove.

 • Cesta za umením

  Piatkové ráno jesenné, prinieslo zmeny milé,
  lebo nebolo ako každé iné,
  učiteľky so žiakmi v buse bavili sa spontánne,
  odfotili v Košiciach sa pri spievajúcej fontáne.
  Do divadla sa spoločne pobrali,
  hru Rimanka s nezvyčajným záujmom sledovali.
  Ani v učení nezaháľali,
  a jednu z maturitných tém v priamom prenose sledovali.
  Na konci „akcie“ s umením neskoncovali
  a tieto verše vo vlaku spoločne zrýmovali.

 • Záložky

  Do projektu školskej knižnice Nenechajme knihy zapadnúť prachom sa 24.10.2018 zapojili aj naši žiaci III.KSA a I.MEA a opäť ukázali svoju šikovnosť pri tvorbe záložiek do kníh.

 • Jakub Filip - člen výpravy na III. OH mládeže

  Náš žiak Jakub Filip (III.MEA tr. učiteľ Ing. Lukáč) bol člen výpravy na III. olympijských hrách mládeže. Hry sa konali 6-18.10.2018 v hlavnom meste Argentíny - Buenos Aires,  dekrét spoločne prezentoval riaditeľke Spojenej školy, Mgr. Futejovej. Viac informácií nájdete na stránke OHM Buenos Aires.

 • My sa máme zdravo

  Štvrtok  ráno (25. 10. 2018) sa začal neobyčajne zdravo. Prázdna školská chodba sa zmenila na „miestečko zdravej výživy“. Žiaci odboru spoločné stravovanie, spolu s učiteľkami Mgr. Mihaľákovou a Mgr. Skladanou, pripravili ochutnávku mliečnych a cereálnych výrobkov, na ktorých si pochutnávali všetci žiaci i zamestnanci školy.

 • Deň PSK 2018 na Spojenej škole

  Viac informácií nájdete na linke  Deň PSK 2018 https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/2018/

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov
  Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov
 • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty