Novinky

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.KTAI.MEAI.NSDI.NSEI.OKI.SPS
  2. ročník   II.AKII.MEAII.NSdII.NSeII.OKII.SPS
  3. ročník   III.KSAIII.MEA
  4. ročník   IV.MEA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov
    Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov
  • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty