• Nadväzujúce formy štúdia - informácie

    Prihláška na nadstavbové štúdium 2020 -2021

     

    Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov prijme na štúdium v nadväzujúcich formách štúdia

    pre šk. rok 2020/2021  nasledovné počty žiakov:

    1. Nadstavbové štúdium – denná forma

    Kód a názov študijného odboru

    Počet žiakov

    3757 L dopravná prevádzka

    8

    6421 L spoločné stravovanie

    8

    2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov

    8

     

     

     

     

     

    2. Nadstavbové štúdium – externá forma

    Kód študijného odboru

    Počet žiakov

    3757 L dopravná prevádzka

    8

    6421 L spoločné stravovanie

    8

    3347 L drevárska a nábytkárska výroba

    8

     

    3. Pomaturitné štúdium – externá forma

    Kód študijného odboru

    Počet žiakov

    2697 N mechanik elektrotechnik

    20

     

    4. Skrátené štúdium 2-ročné – externá forma

    Kód študijného odboru

    Počet žiakov

    2683 H 11 elektromechanik – silnoprúd

    7

    2487 H 01 autoopravár - mechanik

    7

    6445 H kuchár

    7

    3355 H stolár

    7

     

     

    Prihlášky: pre I. termín do 19. júna 2020

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie