•  

     V školskom roku 2020-2021 otvárame tieto odbory:

     Študijné odbory

     (dĺžka štúdia roky, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list, osvedčenie na elektrotechnickú spôsobilosť )

     mechanik elektrotechnik 2697 K

     •     autoelektronika - absolvenovláda práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, diagnostike, servise a opravy na elektrotechnických  a elektronických zariadeniach automobilov.

     •     spotrebná technika - absolvenovláda základné elektronické zariadenia, elektropríslušenstvo spotrebnej elektroniky, údržbu a opravy elektronických prvkov a zariadení elektroniky.

     •     informačné technológie - absolvenovláda výpočtovú techniku, prvky a architektúru počítačových sietí, hardvérové a softvérové vybavenie v počítačových sieťach.

     operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K  - duálne vzdelávanie

     Absolvent ovláda a vie organizovať prácu pri ručnom a strojovom spracovaní dreva, vie navrhnúť a posúdiť postupyvýroby drevárskych a nábytkárskych výrobkov.

     Učebné odbory

     (dĺžka štúdia roky, absolventi získajú výučný list)

     autoopravár 2487 H (01 - mechanik

     Absolvent môže pracovať samostatne ako živnostník, v automobilovom priemysle a servisných opravovniach. Má praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravcestných motorových vozidiel.

     kuchár 6445 H

     Absolvent môže pracovať ako živnostník, v potravinárskom priemyslereštaurných zariadeniach. Pozná zásady uplaovania gastronomických pravidiel pre prípravu pokrmov domácej a zahraničnej kuchyne.

     technicko-administratívny pracovník 6475 H 

     Absolvent ovláda obchodnú korešpondenciu, ekonomické princípriadenia firmy a základy účtovníctva. Odbor je vhodný najmä pre dievčatá.

        obrábač kovov 2433 H

     Absolvent môže pracovať samostatne ako živnostník v strojárenskom priemysle, má praktické zručnosti potrebné pre obrábanie technických materiálov.   

      

     Nižšistredné odborné vzdelanie

     (dĺžka štúdia roky, absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške)

     obrábanie kovov 2477 F

     Absolvent vie vykonávať jednoduché prácpri obsluhe strojov pre strojárenský priemysel.

     potravinárskvýroba 2982 F

     Absolvent vie vykonávať jednoduché a pomocné prácv potravinárskej výrobe.

     stavebná výroba 3686 F

     Absolvent vie vykonávať základné stavebné prácv stavebnej výrobe.

     spracúvanie dreva 3383 F

     Absolvent vie vykonávať jednoduché prácpri spracovaní dreva.

     Žiaci majú možnosť absolvovať Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania.

     Absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške.

      

      

     Nadstavbové štúdium

     (dĺžkštúdia 2 roky, absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške)

     dopravná prevádzka 3757 L

     Absolvent môže nájsť uplatnenie v  dopravných službách a  v  zasielateľských organizáciách v cestnej doprave.

     drevárska a nábytkárskvýroba 3347 L

     Absolvent môže nájsť uplatnenie v drevárskej, nábytkárskej a čalúnnickej výrobe.

     spoločné stravovanie 6421 L

     Absolvent môže nájsť uplatnenie v spoločnom stravovaní, v hotelových a ubytovacích zariadeniach.

      strojárstvo - obrábanie materiálov 2414 L02

      

      Prihláška na nadstavbové štúdium 2020 -2021 ( klikni pre tlačivo na stiahnutie ).

     Nadväzujúce formy štúdia pomaturitné

      

     mechanik elektrotechnik 2697 N   

     škola ponúkpomaturitné štúdium v tomto odbore so zameraním na silnoprúdovú techniku.

     Možnosti štúdia na Spojenej škole v školskom roku 2020/2021.

     Nadväzujúce formy štúdia - informácie

      

     Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov prijme na štúdium v nadväzujúcich formách štúdia

     pre šk. rok 2020/2021  nasledovné počty žiakov:

     1. Nadstavbové štúdium – denná forma

     Kód a názov študijného odboru

     Počet žiakov

     3757 L dopravná prevádzka

     8

     6421 L spoločné stravovanie

     8

     2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov

     8

      

      

      

      

      

      

      V prípade, že v dennej forme nebude naplnený minimálny počet - 8 žiakov v každom odbore, denná forma

     nebude otvorená.

     2. Nadstavbové štúdium – externá forma

     Kód študijného odboru

     Počet žiakov

     3757 L dopravná prevádzka

     8

     6421 L spoločné stravovanie

     8

     3347 L drevárska a nábytkárska výroba

     8

      

     3. Pomaturitné štúdium – externá forma

     Kód študijného odboru

     Počet žiakov

     2697 N mechanik elektrotechnik

     20

      

     4. Skrátené štúdium 2-ročné – externá forma

     Kód študijného odboru

     Počet žiakov

     2683 H 11 elektromechanik – silnoprúd

     7

     2487 H 01 autoopravár - mechanik

     7

     6445 H kuchár

     7

     3355 H stolár

     7

      

     Prihlášky: pre I. termín do 19. júna 2020

                     

     Aktuálne informácie a kontakty k duálnemu vzdelávaniu pre školský rok 2020/2021:

     Duálne vzdelávanie je systém odborného  vzdelávania a prípravy, ktorý sa vyznačuje výkonom praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.

      

     Ing. Andrea Ondová - regionálny koordinátor pre  Prešovský kraj

     (Štátny inštitút odborného vzdelávania)

     email:andrea.ondova@siov.sk

     telefón:+421 948 001 610

     www.siov.sk

     Mgr. Lucia Priputenová - koordinátor pre Prešovský kraj

     email:lucia.priputenova@siov.sk

     telefón:+421 915 541 694

     www.dualnysystem.sk

      

     Naša škola v rámci duálneho vzdelávania má spoluprácu s týmito firmami:

     Sanas, a.s.

     Ing. Radoslav Lipjanec

     výrobný riaditeľ

     email:radoslav.lipjanec@sanas.sk

     telefón:+421 915 909 498

     www.sanas.sk

     ZTS Sabinov

     http://www.ztssabinov.sk/sk/content/dualne-vzdelavanie

     Reštaurácia Zelený Strom,

     Murgašova 1153/15, 083 01 Sabinov

     email: info@zelenystrom.sk,

     telefón: +421 919 160 298

     www.zelenystrom.sk

     GOHR

     Výroba oceľových konštrukcií

     https://www.gohr.sk/

     GIM-S

     Partner pre komplexné riešenia

     http://www.gims.sk/

     KODA Slowakei, s.r.o. Sabinovská 37, Veľký Šariš

     SH Slowakei, s.r.o. Sabinovská 37, Veľký Šariš

     SLER, s.r.o. Strojnícka 11J/14215, 08006 Prešov

     Všetko pre strojárstvo

     https://www.sler.sk/

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie