Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

(Nakoľko naša škola prechádza transofrmáciou na najmodernejšie systémy edupage prepojené s ekonomickým sw pre zobrazenie starších FA do 10/2018 kliknite na dolné tlačítko, pre zobrazenie najnovších faktúr, objednávok a zmlúv od 10/2018 kliknite na horné tlačítko).

Zverejňovanie od 1. 10. 2018 (klikni na obrázok)

Zverejňovanie do 30. 9. 2018 (klikni na obrázok)

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov
    SNP 16, 083 01 Sabinov
  • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty