Novinky

 • Expert geniality show

  Dnes (29. 11. 2018) sme držali palce aj našim 33 súťažiacim, ktorí sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Expert geniality show v kategóriách 012 a 034. Na vyskúšanie svojich vedomostí si mohli vybrať dve z nasledujúcich tém:

  • Dejiny, udalosti, umenie
  • Mozgolamy
  • Svetobežník
  • Tajomstvá prírody
  • Do you speak English?
  • Góly, body, sekundy

  Usporiadateľ zverejní čiastočné výsledky súťažiacich na webovej stránke www.sutazexpert.sk 21.12.2018 a kompletné výsledky najneskôr 15. januára 2019.

 • Vyhodnotenie "Hodina deťom 2018"

 • Silná ruka stredných škôl

  Na majstrovstvách Slovenska v súťaži Silná ruka stredných škôl sme 23. novembra 2018 získali 3. miesto v kategórii do 65 kg vďaka nášmu žiakovi M. Stolárikovi zo IV.MEA. Srdečne blahoželáme!

 • PLC systémy SIEMENS

  školenie

  Naša škola si uvedomuje význam automatizácie a robotizácie v priemysle, preto neváhala a investovala do najmodernejších zariadení a systémov PLC SIEMENS pre výuku našich žiakov. 

 • ZMIERENIE TOUR

  (umelecká akcia)

 • OK stolný tenis

  Získali sme 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise. Blahoželáme víťazom!

 • Silná ruka

 • Študentská kvapka krvi

  ...nevyhovárali sme sa a darovali sme krv! (dobrovoľní darcovia: Kišeľa, Duda, Marton, Spišiak, Varga, Sontág, Gladiš, Hudák, Nedeliak, Šoltýs, Goliáš, Hrabčáková, Polak, Duždová, Chovanec)

 • Na nový level

  Milí študenti, rodičia a priatelia našej školy, zatiaľ v hlasovaní Na nový level sme na  88.- 89. mieste. Prosíme, hlasujte! (htts://nanovylevel.skĎakujeme za každý váš hlas.

 • Prednáška

  .

  Dnešná prednáška pre žiakov s psychologičkou Mgr. Zajacovou o závislostiach. Za organizáciu ďakujeme Mgr. Angelovičovi - výchovnému poradcovi školy.

 • Oznam pre rodičov

 • Deň pomoci deťom

  9. november sa stal Dňom pomoci deťom, počas ktorého sme mohli prispieť peňažnou sumou a pomôcť tak deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie. Tento deň je súčasťou celoročnej verejnej zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Ďakujeme všetkým za príspevok a osobitne dobrovoľníkom M. Hrabčákovej, S. Andraščíkovi, R. Polákovi, M. Chovancovi, M. Falatovi a R. Molčanovi.

 • O nás

  - študijné odbory , učebné odbory, nadväzujúce formy štúdia - nadstavbové, pomaturitné, skrátené ( denné a externé).

 • Hodnotový systém

  Dnes (8.11.2018) sa žiaci III.MEA zúčastnili na prednáške na tému Hodnotový systém, ktorú pre nich pripravila riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Richmanová-Fabišíková. Formou skupinovej práce žiaci zhodnotili klady a zápory štúdia na strednej škole, ktoré boli základom ďalšieho zvýšenia motivácie žiakov k učeniu.

 • Škola v knižnici

 • Čitateľský maratón

  Žiaci I.MEA sa 6.11.2018 aktívne a najmä s úsmevom zapojili do Sabinovského čitateľského maratónu, ktorý organizovali MsKS v Sabinove a  Mestská knižnica v Sabinove s témou Čítanie z knihy našich najbližších susedov.

 • OK futsal

  Získali sme 1. miesto v OK vo futsale a postup na KK. Blahoželáme!

 • Burza práce a informácií

  (výstava)

  Naša škola sa zúčastnila na Burze práce a informácií 8. novembra 2018 v Prešove.

 • Cesta za umením

  Piatkové ráno jesenné, prinieslo zmeny milé,
  lebo nebolo ako každé iné,
  učiteľky so žiakmi v buse bavili sa spontánne,
  odfotili v Košiciach sa pri spievajúcej fontáne.
  Do divadla sa spoločne pobrali,
  hru Rimanka s nezvyčajným záujmom sledovali.
  Ani v učení nezaháľali,
  a jednu z maturitných tém v priamom prenose sledovali.
  Na konci „akcie“ s umením neskoncovali
  a tieto verše vo vlaku spoločne zrýmovali.

 • Záložky

  Do projektu školskej knižnice Nenechajme knihy zapadnúť prachom sa 24.10.2018 zapojili aj naši žiaci III.KSA a I.MEA a opäť ukázali svoju šikovnosť pri tvorbe záložiek do kníh.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov
  SNP 16, 083 01 Sabinov
 • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty