Novinky

 • Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

  Dňa 18. októbra 2018 najvyšší ústavný činiteľ, prezident republiky Andrej Kiska, navštívil Spojenú školu v Sabinove, kde sa stretol s pedagógmi a žiakmi našej školy.

 • DOD na TUKE Košice a III.MEA

  Projekt s názvom Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Žiaci III.MEA mali možnosť počas tohto dňa vyskúšať rôzne sprievodné akcie - virtuálnu realitu, 3D tlač a získať nové poznatky o možnom štúdiu na Technickej Univerzite v Košiciach. TUKE si v tomto roku pripomína 160. výročie narodenia velikána vedy  a techniky, úspešného slovenského vedca Aurela Stodolu a preto aj motív tohto ročníka DOD znie „Nastav svoje DNA na ÚSPECH“.    Z radov naších pedagógov sa zúčastnili: Mgr. Angelovič, Ing. Franko, Mgr. Tutoky, Bc. Palko a p. Mihalik.

 • XVI. Medzinárodný festival Outdoorových filmov

  Žiaci Spojenej školy sa dnes zúčastnili na XVI. Medzinárodnom festivale outdoorových filmov v MSKS Sabinov.

 • PLC systémy SIEMENS aj na našej škole

  PLC systémy SIEMENS pre výuku sú súčasťou dielní odborného výcviku a praktického vyučovania, vďaka za realizáciu patrí firme SIEMENS, vedeniu školy a hlavnému majstrovi p. Ondrejkovičovi.

 • Cezpoľný beh

  Krajské kolo v cezpoľnom behu sa uskutočnilo vo štvrtok 11.10. 2018 v Starej Ľubovni. Zúčastnili sa ho žiaci: Adrián Andraščík, Jozef Vranko a Marek Šulík, ktorí skončili v poradí družstiev na 7. mieste.  

 • Čitateľský maratón

  V stredu 10. 10. 2018 sa žiaci a učitelia stretli v školskej knižnici a spoločne sa zapojili do čitateľského maratónu, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Nenechajme knihy zapadnúť prachom, podporovaným FPU, pod vedením učiteliek J. Tarasovičovej a L. Ladičovej. Témou čitateľského maratónu bola osobnosť M. R. Štefánika, ktorého život sme si priblížili čítaním kníh J. Banáša - Prebijem sa! Štefánik a J. Juríčka - M. R. Štefánik. Do tejto aktivity sa zapojilo 7 tried, 82 žiakov, 10 pedagog. pracovníkov a 3 nepedagog. pracovníci. Spolu sme prečítali 72,5 str., z toho samotní žiaci prečítali 58,5 str.. Najviac strán prečítala trieda IV. MEA (18 žiakov, 17,5 str.), po nej I. MEA (19 žiakov, 13 str.) a napokon III. MEA (19 žiakov, 12 str.). Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia v školskej knižnici.

 • 1. účelové cvičenie

  Pre žiakov 1. ročníka našej školy bolo dňa 9. 10. 2018 organizované 1. účelové cvičenie, ktoré bolo zamerané na zdravotnícku prípravu, civilnú ochranu a  pobyt v prírode.

 • Pracovné stretnutie výchovných poradcov

  Počas dnešného dňa sa konalo na Spojenej škole v Sabinove vzdelávanie školenie výchovných poradcov škôl pod vedením Mgr.Angeloviča. Výchovných poradcov okresu Sabinov privítala a popriala veľa síl pri práci riaditeľka Spojenej školy Mgr. Mária Futejová.

 • ...

  Milí študenti, rodičia a priatelia našej školy, zatiaľ v hlasovaní Na nový level sme na  55. mieste. Prosíme, hlasujte! Ďakujeme za každý váš hlas.

 • Slávnostné stolovanie

  Žiaci učebného odboru kuchár okrem správnej technologickej prípravy jedál a ich servírovania pomáhajú s prípravami slávnostného stolovanie a jednoduchou obsluhou na rôznych formálnych spoločenských podujatiach.

 • Účelové cvičenie

  Pre žiakov 2. ročníka našej školy bolo dňa 5. 10. 2018 organizované 3. účelové cvičenie, ktoré bolo zamerané na rozšírenie, preverenie a upevnenie vedomostí žiakov vo vzťahu k ochrane prírody a poskytovania prvej pomoci. Zúčastnení žiaci  mali možnosť vyskúšať si získané poznatky priamo v teréne.  

 • Nenechajme knihy zapadnúť prachom

 • Ďakovný list

 • Zváračská škola

  pri Spojenej škole, SNP 16 v Sabinove ponúka

  • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére CO2 (Z-M1),
  • rekvalifikačné kurzy zvárania pre ÚPSVaR,
  • periodické doškolenia a preškolenia zváračov za účelom predĺženia platnosti kurzu, ak bola platnosť ukončená po viac ako 4 rokoch,
  • periodické doškolenia a zaškolenia zváračov za účelom predĺženia platnosti kurzu ( Z-G1, D-G2, Z-E1, Z-M1).
  • Kontakt: Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051/4880108, mob.: 0904/496970          
  • e-mail:lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
 • Pozor súťaž!

  Milí žiaci, zapojte sa aj vy do súťaže!  Hlasujte a vyhrajte!  Pomôžte  našej škole získať najmodernejšie počítačové a interaktívne učebne hlasovaním za našu školu. Čaká vás výhra! Svoj hlas môžete odovzdať na https://nanovylevel.sk/  Hlasovať môžu aj vaši blízki a známi. Ďakujeme.

 • Buď hrdina!!!

  Žiaci I. SPS sa 26. 9. 2018 spolu s vyučujúcimi A. Matiovou a M. Matijom zapojili do Dní aktívneho dobrovoľníctva návštevou denného stacionára v Sabinove, kde spolu s jeho klientmi zaujímavými aktivitami zmysluplne využili spoločný čas. Denný stacionár v Sabinove poskytuje širokú škálu služieb a riadi ju Arcidiecézna charita Košice. 

 • Majstrovstvá okresu

  Žiak I.MEA Adrián Andraščík a žiaci III.MEA Jozef Vranko a Marek Šulík nám na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu vybojovali I. miesto. Blahoželáme!

 • Svet peňazí

  (Finančná gramotnosť)

  Hudobno-vzdelávací anti-diskriminačný program SVET PEŇAZÍ na Spojenej škole zameraný najmä na financie nám v pondelok predviedla umelecká AmOs agentúra. (1.10.2018 )

 • Všetko je dobre tak!

   (divadelná komédia)

  Žiaci Spojenej školy v Sabinove sa dnes 28.9.2018 zúčastnili kultúrneho predstavenia "Všetko je dobre tak !" v MSKS v Sabinove, (autor: Eduard Rovner, réžia: Mgr. Miloslav Cimbal).

 • Európsky deň jazykov

  K Európskemu dňu jazykov dnes vyučujúce cudzích jazykov pripravili pre študentov zábavný kvíz. Prvé miesto obsadili žiaci IV.MEA (Gabriel Galeštok, Miroslav Šoltýs), druhé miesto patrí žiakom III.MEA (Jordan Molčan, Slavomír Čekan) a tretie miesto žiakom I.MEA (Matúš Falat, Tomáš Hrudal). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov
  Ul. SNP 16, 083 01 Sabinov
 • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty